Jak funguje reklama na Facebooku

Facebook má o svých uživatelích obrovské množství dat, prakticky o nich ví všechno. Získá informace o věku, pohlaví, rodinném stavu, počtu dětí, bydlišti i místech pobytu. Zná zájmy uživatelů, jaké webové stránky si prohlížejí, kdy bývají nejčastěji online a spoustu dalších údajů.

Kde Facebook tyto údaje získává? Přímo od uživatele. Nejen z informací na jeho profilu, které sám vyplnil, ale také na základě chování. Například podle toho, jaké facebookové stránky a skupiny sleduje, jaké příspěvky přátel i firem si prohlíží, na které reaguje, a jak na ně reaguje.

Díky propojení Facebooku s mnoha webovými stránkami a e-shopy zná také nákupní preference uživatele. Dat, kterými Facebook disponuje, je mnoho. Facebook zaměstnává sociální inženýry, jejichž úkolem je na základě nasbíraných informací vylepšovat reklamní systém tak, aby byl čím dál více propracovaný a uměl reklamy lépe cílit.

Tato data pak mohou inzerenti využít k přesně cíleným reklamám. Tedy konkrétně tak, že inzerent svou cílovou skupinu specifikuje v reklamním systému, a Facebook na základě získaných informací doručí data uživatelům odpovídajícím výběru, u nichž je pravděpodobné, že je bude jejich reklama zajímat. Pro inzerenta zůstávají informace o uživatelích anonymní  nepracuje s nimi tedy přímo. Každá kampaň je po spuštění ve fázi “učení”, kdy reklamní systém podle reakcí uživatelů reklamu postupně optimalizuje a zobrazuje ji uživatelům, u kterých je pravděpodobnější, že splní cíl kampaně.

Tyto reklamy mohou být tedy velmi personalizované – šité na míru přímo danému uživateli. Taková reklama má pak naopak od té slepě mířené, tedy nepersonalizované, mnohem větší míru úspěšnosti.

Typy cílení

I přes to, že má Facebook o nás uživatelích velké množství dat, je v reklamním systému zapotřebí co nejlépe specifikovat cílovou skupinu prostřednictvím možností, které Facebook nabízí. Proto je důležité svou cílovou skupinu, tedy potenciální zákazníky, znát. V podstatě to funguje tak, že inzerent Facebooku “řekne”, co chce, a Facebook se to pokusí co nejlépe splnit. Reklamní systém Facebooku nabízí několik typů cílení, které lze vzájemně kombinovat. Prostřednictvím stejných typů cílení lze také cílovou skupinu zužovat vylučováním.

1. Geografické cílení

Pro zacílení reklamy na uživatele na základě lokality (například země, státu, kraje, města nebo PSČ).

 • Lidé, kteří ve vybrané lokalitě žijí
 • Lidé, kteří ve vybrané lokalitě nedávno byli
 • Lidé, kteří do vybrané lokality cestují
 • Všichni ve vybrané lokalitě

Vybranou lokalitu lze také rozšířit o rádius v okolí. Je možné vybrat i více lokalit, např. několik konkrétních měst, nebo vybrat celou Českou republiku a určité lokality vyloučit.

2. Podle zájmů

Cílení na uživatele podle témat, o která se zajímají.

Základní strom kategorií:

 • Fitness a wellness
 • Jídlo a nápoje
 • Koníčky a aktivity
 • Nakupování a móda
 • Obchod a průmysl
 • Rodina a vztahy
 • Sporty a outdoorové aktivity
 • Technologie
 • Zábava

Příklad podkategorií

Nakupování a móda:

 • Hračky
 • Krása
 • Módní doplňky
 • Nakupování
 • Oblečení

Zábava:

 • Filmy
 • Hry
 • Hudba

3. Demografické cílení

 • Věk
 • Pohlaví
 • Vzdělání
 • Finanční příjem
 • Životní události
 • Rodiče
 • Politika (pouze USA)
 • Etnická příslušnost (pouze USA)
 • Vztah
 • Zaměstnání

Příklad podkategorií:

Rodiče:

 • Rodiče (všichni)
 • Novopečení rodiče (0-12 měsíců)
 • Rodiče batolat (1-2 roky)
 • Rodiče dětí v prepubertálním věku (8-12 let)
 • Rodiče předškoláků (3 až 5 let)
 • Rodiče s dospělými dětmi (18-26 let)
 • Rodiče s dětmi v nižším školním věku (6-8 let)
 • Rodiče teenagerů (13 až 18 let)

Vzdělání:

 • Úroveň vzdělání
 • Obory studia
 • Školy
 • Ročníky VŠ studia

Životní události:

 • Mimo rodinné prostředí
 • Mimo rodné město
 • Narozeniny
 • Nedávno se přestěhoval(a)
 • Novomanželé (1 rok)
 • Novomanželé (3 měsíce)
 • Novomanželé (6 měsíců)
 • Nové zaměstnání
 • Nový vztah
 • Přátelé
 • Vztah na dálku
 • Výročí
 • Čerstvě zasnoubení (1 rok)
 • Čerstvě zasnoubení (3 měsíce)
 • Čerstvě zasnoubení (6 měsíců)

4. Chování

Cílení na uživatele na základě jejich nákupního chování, užívání zařízení a podobně.

 • Uživatel mobilního zařízení / doba používání zařízení
 • Cestování
 • Digitální aktivity
 • Expatrianti
 • Klasifikace zákazníků
 • Nákupní chování
 • Fotbal
 • Uživatel mobilního zařízení
 • Výročí

Příklad podkategorie:

Cestování:

 • Dojíždějící
 • Návrat z cest před 2 týdny
 • Návrat z cest před 1 týdnem
 • Často cestující
 • Častí mezinárodní cestující

5. Spojení

Můžete oslovit uživatele, kteří už jsou nějakým způsobem s vaší firmou ve spojení. Mohou to být uživatelé, kteří jsou fanoušci vaší facebookové stránky, použili vaši aplikaci nebo reagovali na vámi vytvořenou událost. V některých případech je vhodné uživatele spojené s vaší stránkou nebo aplikací vyloučit, hodit se to může v případě reklamy vytvořené za účelem získat pro vaši stránku více “To se mi líbí”. Ta by totiž byla pro stávající fanoušky nerelevantní.

Facebookové stránky:

 • Fanoušci vaší stránky
 • Přátelé fanoušků vaší stránky
 • Vyloučit fanoušky vaší stránky

Aplikace:

 • Lidé, kteří použili vaši aplikaci
 • Přátelé lidí, kteří použili vaši aplikaci
 • Vyloučit lidi, kteří použili vaši aplikaci

Události:

 • Lidé, kteří reagovali na vaši událost
 • Vyloučit lidi, kteří už na vaši událost reagovali

6. Okruhy uživatelů

V reklamním systému Facebooku je možné si specifikovanou cílovou skupinu uložit do tzv. okruhu uživatelů a vytvářet nové okruhy uživatelů na základě aktivity na webové, facebookové, instagramové stránce či v aplikaci, nebo naimportovat údaje o zákaznících ze souboru, který máte k dispozici z vašeho e-shopu nebo firemního CRM systému, a použít data z prodejů kamenných prodejen. Na vytvořené okruhy uživatelů je možné cílit reklamy, ale také je z cílení vylučovat.

Vlastní okruh uživatelů

Soubor s údaji o zákaznících

Do reklamního systému Facebooku lze importovat soubor s údaji o vašich reálných zákaznících, který obsahuje e-mail, telefon, jméno, PSČ, město, datum narození, pohlaví a další údaje. K importování ale postačí např. jen e-mailová adresa. Pokud je pod stejným e-mailem registrován účet na Facebooku, je zákazník nalezen a přidán do vlastního okruhu uživatelů. Zdrojem může být např. vaše e-mailová databáze zákazníků, na které pak můžete zacílit reklamu.

Návštěvnost webu

Na svou webovou stránku můžete vložit Facebook Pixel, základní implementace je velmi jednoduchá, tu pokročilou včetně událostí zvládne programátor.

Prostřednictvím Facebook Pixelu je možné sledovat aktivity (události) na webové stránce. To je vhodné především pro e-shopy, protože pak mohou cílit reklamu např. na návštěvníky, kteří vložili zboží do košíku, ale nákup nedokončili. Stejně tak mohou zobrazovat reklamu na určitou kategorii zboží uživatelům, kteří se právě o tuto kategorii zboží na e-shopu zajímali, ale nenakoupili, nebo reklamu na produkty, které si návštěvníci na e-shopu prohlíželi (remarketingová reklama z katalogu produktů). Kromě internetových obchodů je Facebook Pixel vhodný i pro ostatní prodejní nebo prezentační webové stránky. Můžeme například zacílit reklamu na uživatele, kteří navštívili stránku s nabídkou služeb, ale neodeslali poptávku.

Aktivity v aplikacích

Jedná se o vytvoření okruhu uživatelů, kteří použili vaši aplikaci nebo hru, případně provedli konkrétní akci.

Offline aktivita

Facebook umožňuje sledovat také offline aktivity návštěvníků kamenných prodejen. Do reklamního systému je možné nahrát údaje z offline prodejů, např. z firemního CRM systému. Vyhodnocovat výsledky online kampaní je tedy možné i na základě offline prodejů a zároveň je možné cílit reklamy na Facebooku na návštěvníky kamenných prodejen. Skvěle tedy lze propojit online a offline marketing.

Projevený zájem

Umožní vytvořit okruh uživatelů, kteří reagovali na obsah na vaší Facebookové stránce nebo Instagramu.

Podobný okruh uživatelů

Velmi užitečným nástrojem jsou také podobné okruhy uživatelů. Na základě společných zájmů a rysů chování uživatelů z vybraného okruhu vytvoří Facebook podobné publikum uživatelů, které se bude původnímu okruhu uživatelů podobat. Můžete např. vytvořit podobný okruh uživatelů ze zákazníků vašeho e-shopu. Ti budou mít podobné zájmy a nákupní preference jako vaši stávající zákazníci a zvýší se u nich pravděpodobnost, že nakoupí.

Díky možnostem reklamního systému Facebooku vytvoříte velmi přesně cílené kampaně, které mají výsledky. A to především takové, které lze měřit.

Získejte nejnovější články, videa a tipy

Komentáře